School of Political Science and Economics 
Professor (Total:67)
   ASAI Sumiko
   Anzo Shinji
   Dairokuno Kosaku
   Goto Mitsumasa
   Hirobe Izumi
   Hiromatsu Satoru
   Honma Tsugihiko
   Horikane Yumi
   Hoshino Izumi
   Ichikawa Hiroo
   Ida Masamichi
   Iida Kazuto
   Iida Toshiho
   Ikeda Isao
   Ikemiyagi Hidemasa
   Ishikawa Masanobu
   Ishiyama Noriko
   Ito Tsuyoshi
   Iwanami Chikara
   KIKUCHI Ryoichi
   Kasugai Atsuo
   Kato Akihiko
   Katsu Etsuko
   Kevin Lawrence Mark
   Kiya Mitsuhiro
   Kobayashi Kazushi
   Koike Yasuo
   Konishi Tokuou
   Kuroda Akio
   MEIJI, Jiro
   Marukawa Tetsushi
   Morishita Tadashi
   NAGAHARA Yuichi
   Nagamine Akira
   Nagano Hitoshi
   Nakamura Koichi
   Nishikawa Shin-ichi
   Nitta Isao
   OTAKA KENDO
   Omoda Sonoe
   Omori Masayuki
   Onojima Makoto
   SUENAGA KEIICHIRO
   Sahara Tetsuya
   Sekura Masakatsu
   Shibasaki Fumikazu
   Shitanda Yoshimi
   Suto Isao
   Suzuki Toshio
   TSUCHIYA Mitsuyoshi
   Takahashi Nobukatsu
   Takahashi Teruyoshi
   Takahashi kko Kazuyuki
   Takamine Osamu
   Takeda Takumi
   Takeshita Toshio
   Tamura Hisao
   Toike Tsutomu
   Tomizawa Shigemi
   Toraiwa Naoko
   Unno Motoo
   Ushiyama Kunihiko
   YAGI Takashi
   YAMAUCHI Kenji
   Yamagishi Tomoko
   Zhong Jiaxin
   kato hisakazu
Associate Professor (Total:16)
   Akatsu Masahiko
   Fujinaga Shuichi
   HIRAGUCHI RYOJI
   IIDA Yasuyuki
   IIJIMA YOKO
   KAWASHIMA Shuichi
   KIDERA Hajime
   Kariya Hiroko
   Kuramoto Shinobu
   MAEDA Nobuko
   MITOBE Yoshie
   NISHIMURA Wataru
   OKUYAMA MASAYUKI
   SHIMADA NAOYA
   TAKAYAMA Yuji
   UCHIDA Akifumi
Professor (non-tenured) (Total:2)
   KUNITOMO NAOTO
   Yamada Shinji
Associate Professor (non-tenured) (Total:5)
   INAGAKI Kumiko
   Matsuzaki Takeshi
   POWER Thomas Gerard
   SCHIEDER CHELSEA SZENDI
   TOPALOFF Liubomir Kiriloff
Visiting Professor (Total:2)
   SALVADORI NERI
   YANG YIFAN
Senior Assistant Professor (Total:17)
   AIHARA KOSAKU
   GEORGE JOHNNY EARL
   HANE Jiro
   HIGUCHI OSAMU
   IKARI YOKO
   INOUE Tomoki
   Kaneko Ayumu
   Morimoto Yoko
   NELSON LINDSAY REBECCA
   Nagae Atushi
   Nagakawa Satoshi
   OKUYAMA MAKOTO
   SHIBATA Yusuke
   SUGIMOTO TAKASHI
   Saito Masami
   TAKEDA KAZUHISA
   UEDA Baku
Assistant Professor (Total:2)
   MATSUOKA NOBUYUKI
   NAWAKURA AKIO
Research Associate (Total:6)
   KOH AKIHIRO
   MIBU YOHEI
   RYU KOICHI
   SASAKI KENICHIRO
   SASAKI YUSUKE
   YI EUNWON
Visiting Associate Professor (Total:1)
   WALTON DAVID JOSEPH