School of Arts and Letters 
Professor (Total:64)
   ABE Yoshiro
   AOYAGI Eiji
   EGAWA Hikari
   Fujita Naoharu
   Gouda Masato
   Hagiwara Yoshiko
   Hayashi Yoshikatsu
   Hirakawa Keiko
   ISHIKAWA Hideshi
   Ichikawa Koichi
   Ishii Toru
   Ito Naoki
   Itoda Soichiro
   Kakiuchi Keiko
   Kamitaka Tokuharu
   Kamiyama Akira
   Kawaguchi Taro
   Kobayashi Shigeru
   Kojima Hisakazu
   Koshikawa Yoshiaki
   Makino Atsushi
   Mandelartz Michael M.
   Matsuhashi Koji
   Miyakoshi Tsutomu
   Mizumura Shinji
   Morotomi Yoshihiko
   Nemoto Misako
   Noda Manabu
   OSHIRO Naoki
   Ochiai Hiroki
   Ohata Hiroshi
   Okayasu Takahiro
   Ono Masahiro
   Ooyama Rumiko
   SATO Gayle K.
   SUGITA Masahiko
   Saito Takashi
   Saito Yasunori
   Sakurai Yasushi
   Sasaki Ken'ichi
   Sato Eiji
   Sato Kiyotaka
   Sato Yosio
   Shimizu Atsuko
   Sugiyama Rieko
   TAKASE Yuji
   TAKEUCHI EMIKO
   Takada Yukio
   Takano Kazuko
   Takeda Kiyoshi
   Tamogami Kenjiro
   Tanaka Nobuaki
   Terada Ryoichi
   Terauchi Itaro
   Tomishige Yoshio
   Toyokawa Koichi
   Uchimura Katsushi
   Uesugi Kazuhiko
   Umemoto Tohru
   YAMAZAKI Kenji
   Yajima Kunio
   Yamada Akira
   Yanagimachi Tokisato
   Yoshida Masaru
Associate Professor (Total:33)
   AOTANI Hideki
   FUJIYAMA Ryuzo
   FUKUMA Tomoko
   Furuyama Yugi
   HAYASHI Yukiyoshi
   HIRAYAMA MAKI
   Holt Jennifer (Jenny)
   IKEDA Takashi
   ITO Takaaki
   Inoue Masaru
   Ito Maki
   Ito Ujitaka
   Kajiwara Teruko
   Kato Shoko
   Kubota Toshihiko
   MATSUYAMA Megumi
   MIURA Taro
   MIZUNO Hiroko
   NOJIRI Yasuhiro
   Naito Asao
   OBAYASHI NORIKO
   OKAMOTO Kazuko
   SEKINE HIROAKI
   Sakurai Satomi
   Shino Yoshinobu
   TAKAMURA Takeyuki
   TAKEUCHI MASAYA
   Takematsu Shino
   UBUKATA Tomoko
   WAKASA TORU
   YAMASHITA Tatsuya
   YOSHIDA Hidetsugu
   YUASA Yukiyo
Professor (non-tenured) (Total:2)
   BOCCELLARI John J.
   FUJII TSUYOSHI
Senior Assistant Professor (Total:8)
   HAMADA Shoko
   MIYAWAKI RINA
   NAKAMURA TOMOKAZU
   OKU KAORI
   SEKINO HIDEAKI
   SHIMIZU YUKO
   Sagara Go
   TSUKADA MARIKO
Assistant Professor (Total:4)
   ISE HIROSHI
   KIMURA JUNYA
   MORI SHINTARO
   SAITO KAZUKI
Research Associate (Total:20)
   ARAI TAKAYUKI
   CHIBA HITOMI
   DOI SHOUHEI
   INUKAI TOMOHIRO
   ISHIHARA SUGURU
   KANEKO YOSHITAKA
   KIMURA MIKI
   KINOSHITA KOUTA
   KOBAYASHI NORIE
   KOISO TAKAHIRO
   KOSHIKAWA MAKOTO
   MUTO SHOTA
   OYAMA MAASA
   QIU FAN
   SEKI KYOHEI
   SHIRAISHI KOSAKU
   SUZUKI KYOKA
   TAKABA TOMOHIRO
   TAKEGAHARA KOSUKE
   UCHIDA YUTA