School of Interdisciplinary Mathematical Sciences 
Professor (Total:19)
   Ahara Kazushi
   Arakawa Kaoru
   FUKUYAMA Yoshikazu
   Inui Kouji
   KAWANO Madoka
   KIKUCHI Hiroaki
   KOBAYASHI Minoru
   MATSUYAMA Naoki
   MIYASHITA Homei
   Mori Hiroyuki
   Morioka Kazuyuki
   NINOMIYA Hirokazu
   OGAWA Toshiyuki
   RYU SHIRO
   SAGAYAMA Shigeki
   SHISHIKUI Yoshiaki
   Sunada Toshikazu
   TAMURA Shigeru
   YOSHIDA Akimasa
Associate Professor (Total:21)
   AKIOKA Sayaka
   ELWOOD, James A
   FUKUCHI Kentaro
   GINDER ELLOTT A
   HASHIMOTO Sunao
   IKEDA Kota
   KOMATSU Takanori
   Katsurada Masashi
   NAKAMURA Kazuyuki
   NAKAMURA Satoshi
   OHNO Kohei
   SAKURAI Yoshitaka
   SASAKI Takanori
   SHIBASAKI Reijirou
   SUEMATSU Nobuhiko
   SUZUKI Masaaki
   Saito Hiroki
   Sato Atsushi
   URANO Shoichi
   WAKANO Yuichiro
   WATANABE Keita
Professor (non-tenured) (Total:1)
   MORI HIDEKI
Associate Professor (non-tenured) (Total:1)
   SATO HAJIME
Assistant Professor (non-tenured) (Total:3)
   HASHIMOTO NORIHISA
   IKURA YUMIHIKO
   TANAKA MIEKO
Visiting Professor (Total:2)
   KUSUOKA SHIGEO
   MATSUBARA KENJI
Guest Professor (Total:1)
   INOUE TOSHIO
Senior Assistant Professor (Total:2)
   IGARASHI YUKI
   NAKADA Yohei
Assistant Professor (Total:2)
   AOYAMA KAZUMA
   INOUE MASAYO
Research Associate (Total:3)
   HORI TAKESHI
   Saito Hiroto
   TAKAHASHI HARUKI