School of Arts and Letters  
Professor (Total:67)
Name Specialization Areas
   ABE Yoshiro
   AOYAGI Eiji Library and Information Science
   ARAMATA MIYO Human geography
   EGAWA Hikari History of Asia and Africa, History of Europe and America, History of Europe and America
   FUJIYAMA Ryuzo Archaeology
   FUKUMA Tomoko European literature
   Gouda Masato History of thought
   HAYASHI Yukiyoshi
   Hirakawa Keiko Education, Sociology of education
   ISHIKAWA Hideshi Archaeology, Cultural assets study
   Ishii Toru Linguistics, English linguistics
   Ito Maki Aesthetics and art studies
   Ito Naoki Clinical psychology
   Itoda Soichiro European literature
   KOMAMI KAZUO Cultural assets study, Archaeology
   Kajiwara Teruko Japanese literature, European literature, Chinese literature, Cultural anthropology and folklore
   Kakiuchi Keiko Chinese philosophy, Indian philosophy and Buddhist philosophy, Philosophy and ethics
   Kamiyama Akira Aesthetics and art studies, Aesthetics and art studies, Aesthetics and art studies, Aesthetics and art studies
   Kato Shoko Clinical psychology
   Kawaguchi Taro Human geography, Human geography, Human geography
   Kobayashi Shigeru Adult Education and Community Education, Sociology of Education
   Kojima Hisakazu European literature, Aesthetics and art studies
   Koshikawa Yoshiaki European literature, Chinese literature, Chinese literature, Others, Cultural anthropology and folklore
   MIURA Taro Library and information science, humanistic and social informatics, Education
   MIZUNO Hiroko History of Europe and America, History of Europe and America
   Makino Atsushi Japanese literature
   Mandelartz Michael M. European literature
   Matsuhashi Koji Human geography, Economic policy
   Mizumura Shinji Neuroscience-general, Sports sciences, Nutrition science and health science, Sports sciences
   Morotomi Yoshihiko Clinical psychology, Clinical psychology, Clinical psychology, Clinical psychology, Education
   NAKAE KEIKO
   Nemoto Misako Aesthetics and art studies, European literature
   Noda Manabu Aesthetics and art studies, History of thought, Chinese literature
   OKAMOTO Kazuko European literature
   OSHIRO Naoki Human geography
   Ochiai Hiroki Japanese history
   Ohata Hiroshi Sociology
   Okayasu Takahiro Social psychology
   Ono Masahiro Japanese literature
   Ooyama Rumiko English Studies, Literature in English
   SATO Gayle K. Asian/American War Memory in Literature and other Media, Literature of Various Countries/Theories of Literature Criticism
   SUGITA Masahiko Japanese literature
   Saito Takashi Education, Physical education, and physical and health education, Sociology
   Saito Yasunori Library and information science, humanistic and social informatics
   Sasaki Ken'ichi Archaeology, Archaeology
   Sato Eiji Science education, Sociology of science, history of science and technology, Education, Education on school subjects and primary/secondary education
   Sato Kiyotaka Historical studies in general, History of Europe and America
   Shino Yoshinobu
   Sugiyama Rieko Linguistics, Foreign language education
   TAKAHASHI KAZUKI
   TAKAMURA Takeyuki
   TAKASE Yuji Clinical psychology
   TAKEUCHI EMIKO
   Takada Yukio History of Asia, Area Studies, History of Education
   Takano Kazuko Education
   Takeda Kiyoshi Aesthetics and art studies, Aesthetics and art studies, Aesthetics and art studies, Aesthetics and art studies
   Tamogami Kenjiro European literature, History of thought
   Tanaka Nobuaki Sports sciences
   Terada Ryoichi
   Tomishige Yoshio European literature
   Toyokawa Koichi History of Europe and America, History of Europe and America, History of Europe and America, Sociology, Sociology
   UBUKATA Tomoko
   Uchimura Katsushi Japanese literature, History of thought, Japanese literature
   Umemoto Tohru Geography, Atmospheric and hydrospheric sciences
   WATANABE MANABU
   YAMAZAKI Kenji
   Yamada Akira Japanese history, Japanese history, Japanese history
Associate Professor (Total:30)
Name Specialization Areas
   AOTANI Hideki
   Furuyama Yugi History of Europe and America
   HAMADA Shoko
   HIRAYAMA MAKI Sociology, Area studies
   IKEDA Takashi Philosophy and ethics
   INOUE YUKA
   ITO Takaaki
   Inoue Masaru Aesthetics and art studies
   Ito Ujitaka Chinese literature
   Kubota Toshihiko English linguistics, Foreign language education, Educational technology
   MATSUYAMA Megumi
   NAKAMURA TOMOKAZU Japanese history
   NOJI KATSUNORI Japanese literature
   NOJIRI Yasuhiro
   Naito Asao Sociology, Social psychology, Sociology of education, Others
   OBAYASHI NORIKO Aesthetics and art studies, European literature, Theory of art practice
   SASAKI SHOKO
   SEKINE HIROAKI Education
   SHIMIZU YUKO
   Sakurai Satomi History of Asia and Africa
   TAGUCHI MANA Japanese literature
   TAKEUCHI MASAYA
   TANIGUCHI ASAKO
   Takematsu Shino Clinical psychology, Educational psychology, Educational psychology
   WAKASA TORU
   WATSON Alex
   YAMADA TORU
   YAMASHITA Tatsuya Pedagogy
   YOSHIDA Hidetsugu Geography, Others
   YUASA Yukiyo Japanese literature
Professor (non-tenured) (Total:1)
Name Specialization Areas
   FUJII TSUYOSHI
Visiting Professor (Total:1)
Name Specialization Areas
   KO WOONKEE
Senior Assistant Professor (Total:12)
Name Specialization Areas
   ARASHIRO MARINA
   KAI YUICHI Chinese literature
   KAWASHIMA YOSHITAKA
   MIYAWAKI RINA
   OKU KAORI European literature, Theory of art practice
   SAEKI WAKAKO
   SAKAMOTO KUNINOBU
   SEKINO HIDEAKI
   SUZUKI KAI
   Sagara Go
   TSUKADA MARIKO
   WANIBUCHI SHUICHI
Assistant Professor (Total:4)
Name Specialization Areas
   HISAMIZU TOSHIKAZU Japanese history
   IYODA MARIE
   KUROSAKI SHUICHI
   PACHER ALICE LUISE
Research Associate (Total:18)
Name Specialization Areas
   CHEN YIMING
   DONG CHUNLING
   FORGO TEODORA MARIA
   HIRAKAWA TORU
   KAWANO MAKIKO
   KOIZUMI HIROKI
   KOSHIKAWA MAKOTO
   KOTAKI MAYUMI
   NAKAJIMA KOKI
   NISHIO TAKASHI
   OKU KEIKO
   ONO WATARU
   PARK JOUNGIN
   SATODATE SHODAI
   WANG SHIQI
   YAMOTO AYA
   ZHANG SHENGDONG
   ZHANG YIWEN