School of Agriculture 
Professor (Total:35)
   Hamamoto Makiko
   Handa Takashi
   Harigaya Toshio
   Hiromasa Yukio
   ICHIDA Tomoko
   Ikeda Takashi
   Ikegami Akihide
   Iwasaki Naoto
   Kawakami Naoto
   Koketsu Yuzo
   Kuramoto Noboru
   Kuwata Shigeru
   Maeda Michihisa
   Marubashi Wataru
   Matsushita Hiroyuki
   Murakami shuichirou
   Nagashima Hiroshi
   Nakajima Harushi
   Nakamura Takashi
   Noborio Kosuke
   ODA TETSUJI
   OSADA Kyoichi
   Odagiri Tokumi
   Ooe Tetsuo
   Ouchi Masatoshi
   SAKUYAMA Takumi
   TAMAKI MASAHIKO
   Taga Tsuneo
   Takemoto Tamotsu
   Takenaka Asako
   Tomura Hideaki
   Watanabe Hirohito
   Yano Kentaro
   Yoshida Kenichi
   kaku hanae
Associate Professor (Total:30)
   ABO Mitsuru
   Araya Hiroshi
   Asanuma Narito
   FUJIE TAKESHI
   HASHIGUCHI Takuya
   Hattori Toshihiro
   Hiwatashi Sayuri
   ISHIMARU YOSHIRO
   Ishizuki Yoshinori
   Itoyama Kyo
   KATO MASAHIKO
   KITO Keiji
   KUSHIRO Tetsuo
   Kanno Hirotsugu
   Kano Akihiko
   Kawabata Hiroaki
   Kojima Michihiko
   MCTAGGART IAIN PETER
   MOTOKI Satoru
   Mizoguchi Yasushi
   NAKAMURA Takahiro
   Nakabayashi Kazushige
   OHSATO Shuichi
   OSANAI TAKASHI
   Ohgane Jun
   SASAKI Yasuko
   Suzuki Hiromi
   TANAKA HIROKAZU
   Takase Tomoko
   YOSHIMOTO KOKI
Professor (non-tenured) (Total:1)
   VOGT Lisa Dianne
Assistant Professor (non-tenured) (Total:1)
   XIAO GANG
Visiting Professor (Total:2)
   KOGISO YUTAKA
   SAKAKIDA MIDORI
Senior Assistant Professor (Total:16)
   Honjo Yasuhiro
   INUI MASAFUMI
   ITO Yoshikazu
   KANO KOICHI
   KAWAGUCHI Maiko
   KAWANO NATSUKO
   NAKAJIMA Shinsaku
   OSADA Kurando
   Oka Michitaro
   SETO YOSHIYA
   SHIMADA TOMOHIRO
   SHINYA RYOJI
   SHIOTSU FUMITAKA
   Shimonaga Yuki
   TSUJI Tomoki
   YAZAKI TOMOTSUGU
Assistant Professor (Total:4)
   MAEDA KAZUYUKI
   SAGA YUSUKE
   TAKAHASHI MIZUKI
   TOH SHIGEO
Research Associate (Total:11)
   FURUTA KOHEI
   KANEEDA REI
   KAWATA MISHO
   KOHARI MASAKI
   MOROHOSHI KAZUNORI
   MURAKAMI YOTO
   SAEKI AKIRA
   SATO NAOTO
   SHIBUYA KAZUKI
   TSUGE KAZUKI
   TSUNASHIMA AYAKA