School of Business Administration 
Professor (Total:44)
   Abe Etsuo
   CHIBA Takanori
   Endo Koshi
   Fujie Masatsugu
   Fujimoto Yoshihisa
   Fukumitsu Masahiro
   HARADA SUSUMU
   Hao Yan Shu
   Hatta Takashi
   Hiranuma Takashi
   Hoshino Toshio
   ICHINOSE Masashi
   Ikoma Nagayuki
   Ishizu Toshie
   Kato Shizuko
   Kawatake Hidekatsu
   Kuroda Kenichi
   MIZUNO Tadatsune
   Matsuno Yu
   Mori Hisashi
   Moriya Hironori
   NAKAZAWA Takashi
   Nakanishi Aki
   Nakanishi Mitsugu
   OMATA Mitsufumi
   Oishi Yoshihiro
   Okada Koichi
   Okura Manabu
   Saki Akihiro
   Sano Masahiro
   Sasaki Satoshi
   Satsuma Hideto
   Suzui Masatoshi
   Suzuki Kenichi
   Takahashi Masayasu
   Tanaka Mitsuhiro
   Tojo Yukihiko
   Tomura Kayo
   Tsuji Masahiro
   Tsukamoto Ichiro
   USHIMARU HAJIME
   Uno Takeshi
   Utashiro Yutaka
   Yamashita Yoshie
Associate Professor (Total:15)
   Abe Taku
   Aoki Katsuki
   Hatanaka Motoki
   KIERNAN Patrick James
   KIKUCHI Masao
   Kaneko Atsuko
   Koseki Takashi
   MIKAMI Masahiro
   Nagano Shima
   ORIKATA Nozomi
   Otsuki Harumi
   SHIMIZU Kazuyuki
   TAKEUCHI TAKUSHI
   Takii Mihoko
   Yamashita Mitsuru
Professor (non-tenured) (Total:1)
   SEKI MASAO
Associate Professor (non-tenured) (Total:1)
   BRADFORD Annette Claire
Assistant Professor (non-tenured) (Total:3)
   GRAHAM-MARR Hugh Alexander
   KANEKO Ikuyo
   YAMAMOTO AKIO
Visiting Professor (Total:1)
   YOSHINO YUSUKE
Guest Professor (Total:3)
   NOJIRI Yoshitaka
   SUZUKI TARO
   Stonogina Yulia B.
Senior Assistant Professor (Total:4)
   ASANO Chizuru
   HIRAYA NOBUHIRO
   SUMI Atsushi
   TORII YOSUKE
Assistant Professor (Total:3)
   KIM BONGJU
   MIYATA KENICHI
   XU YUQIN
Research Associate (Total:5)
   KOBAYASHI MAMI
   NAKAMURA TOKIKO
   TAKAHAMA TOMOKI
   Tomoko Sawaki
   ZHAO TONGJI