Graduate School of Science and Technology 
Professor (non-tenured) (Total:1)
   Tardits, Manuel C.
Associate Professor (non-tenured) (Total:1)
   BOONTHARM DAVISI
Visiting Professor (Total:9)
   ASHIHARA KAORU
   KOIKE HANPEI
   MASAHARA MEISHOKU
   MIWA TETSUYA
   NABATAME Toshihide
   SAITO Hidekazu
   SAKAKIBARA YOICHI
   TAKASHIMA HIROSHI
   UENO HIDEKI