Organization for the Strategic Coordination of Research and Intellectual Properties 
Professor (non-tenured) (Total:14)
   HAGIWARA Ichiro
   KAKUWA Yoshitaka
   KOKETSU ATSUSHI
   KURISHIMA YOSHIAKI
   MATANO HIROSHI
   MATSUMOTO Ryo
   NAGAYA MASAKI
   NAKAZAWA Shinichi
   SNYDER Glen Tritch
   SUGIHARA Kokichi
   TAJIMA Michio
   TAMURA MASAKUNI
   TANAHASHI Manabu
   YAMAGUCHI TOMOHIKO
Associate Professor (non-tenured) (Total:3)
   KAMIOKA TAKEFUMI
   MIYAJI TOMOYUKI
   UMEYAMA Kazuhiro
Assistant Professor (non-tenured) (Total:8)
   HIRUTA AKIHIRO
   KOBAYAKAWA HIROKI
   MASHIMA HIDEHISA
   MATSUNARI Hitomi
   MORIGUCHI MASAKI
   OI TAKESHI
   WATANABE Masahito
   YAMAMOTO SHO
Visiting Professor (Total:5)
   ENOSAWA SHIN
   KITAGAWA GENSHIRO
   MIYAGAWA SHUJI
   NARA CHIE
   NOSHIRO SHUICHI