Staff  
(Total:37)
Name Specialization Areas
   ABE Yuuki History of Japan
   FUJISAWA Kumiko
   Hatano Mayuko
   Hisamatsu Kuniko
   Horiuchi Ken Sociology
   NAKATA Yoshimi
   Nishiwaki Ayuko
   OZAWA Yoshiaki
   Ono Satoshi
   SUZUKI Ryosuke Childhood science, Business administration
   Sibao Susumi
   TSUCHIDA Daisuke
   Toyomitsu Asako
   WADA Itaru
   Yamamoto Kouichi Business administration, Pedagogy
   Yano Keiko
   hattori hiroyuki Communication/network engineering
   hirata sakura
   ichikawa sonoko
   itou teruo
   iyoku hideaki Basic law
   kikuchi ryouichi
   kuboki kazuyoshi
   maruyama ikutarou
   matsuo tomomi
   matuzaki hideki
   miura jun
   muramatsu genta Politics
   nakabayashi masashi
   ohno tomokazu
   sakaguchi masaki Information library science/humanistic social informatics
   shimada kazutaka Archeology
   suzuki hideko
   takahashi yoshiko
   toyama toru Cultural anthropology/folklore studies
   ukizuka toshio
   yoshida tigusa