Staff  
(Total:37)
Name Specialization Areas
   ABE Yuuki Japanese history
   FUJISAWA Kumiko
   Hatano Mayuko
   Hisamatsu Kuniko
   Horiuchi Ken Sociology
   NAKATA Yoshimi
   Nishiwaki Ayuko
   OZAWA Yoshiaki
   Ono Satoshi
   SUZUKI Ryosuke Theory of informatics, Business administration
   Sibao Susumi
   TSUCHIDA Daisuke
   Toyomitsu Asako
   WADA Itaru
   Yamamoto Kouichi Business administration, Others, Education
   Yano Keiko
   hattori hiroyuki Communication and network engineering
   hirata sakura
   ichikawa sonoko
   itou teruo
   iyoku hideaki Legal theory and history
   kikuchi ryouichi
   kuboki kazuyoshi
   maruyama ikutarou
   matsuo tomomi
   matuzaki hideki
   miura jun
   muramatsu genta Politics
   nakabayashi masashi
   ohno tomokazu
   sakaguchi masaki Library and information science, humanistic and social informatics
   shimada kazutaka Archaeology
   suzuki hideko
   takahashi yoshiko Others
   toyama toru Cultural anthropology and folklore, Others
   ukizuka toshio
   yoshida tigusa