School of Law 
Professor (Total:62)
   Aono Satoru
   Ejima Akiko
   Hafner Arnd Helmut
   Hayashi Kouji
   Hirosawa Akira
   Hotta Syûgo (Syugo)
   Inomata Hiroki
   Inui (Natsuishi) Masayuki (Ban'ya)
   Ishii Michiko
   Iwano Takuji
   KAKIZAKI Tamaki
   KAMEMOTO HIROSHI
   KATO Toru
   KATSUTA Tadahiro
   KAWACHI Hiroyuki
   KAWAGUCHI HIROKAZU
   KAWANO Akimasa
   KOBAYASHI HIROYUKI
   Kaneyama Akio
   Kato Tetsumi
   Konishi Hirofumi
   Konishi Yasuyuki
   Koyama Hirokazu
   MARUHASHI TORU
   Mamiya Isamu
   Menkhaus Yohannes Heinrich
   Murakami Kazuhiro
   Murayama Masayuki
   Nagasaka Jun
   Nakamura Kazue
   Nakazora Toshimasa
   Nampo Katsumi
   Natsui Takato
   Nemoto Shinichi
   Niimi Ikuhumi
   Nishigaki Manabu
   OTSU HIROSHI
   Ogusu Eizo
   SUZUKI KEN
   Saito Eiji
   Sakai Kazuo
   Sakurai Naofumi
   Sasaki Hidetomo
   Schermann, Susanne
   Shimokawa Tamaki
   Sunaga Tsuneo
   Suzuki Tetsuya
   TAJIMA MASARU
   TANAKA HIKARU
   Tada Satoshi
   Tajima Masayuki
   Takachi Shigeyo
   Tsuchiya Keiichiro
   Tsujioka Hiroko
   UCHIDA Yukitaka
   UENO Masao
   Watanabe Kyoko
   YAMABE TOSHIFUMI
   YOSHII Keiko
   Yagasaki Junko
   Yamada Michio
   Yanagi Kenichiro
Associate Professor (Total:17)
   Ariga Emiko
   Eto Hideki
   Hoshino Shigeru
   ITO KEN
   Ito Mayumi
   KANDA Masayuki
   KANEKO Toshiya
   KOMURO TERUHISA
   KONISHI Tomoyo
   KOZAI Youhei
   KUROSAWA Mutsumi
   Kamasaki Futoshi
   Kameda Koichiro
   Mimura Aya
   OKADA Yoichi
   SATO Chie
   Takagi Masanori
Professor (non-tenured) (Total:1)
   MORIGIWA YASUTOMO
Senior Assistant Professor (Total:8)
   CHEN LIANG
   FUKUI KIYOTAKA
   HIJIKATA KEI
   KOBAYASHI FUMIAKI
   Kanda Hideaki
   Mizuta Shuhei
   SHARP JAMES PHILIP STANTON
   YANAGAWA Eiji
Assistant Professor (Total:2)
   MIEDA MASAYUKI
   NISHISAKO DAISUKE
Research Associate (Total:6)
   KASHIWAZAKI SAYOKO
   NATSUMI HIDEAKI
   NODERA YOSHIHIRO
   SUZUKI TAKUYA
   TAKAMURA SHIN
   YOKOSAWA TORU