School of Interdisciplinary Mathematical Sciences  Academic Staff
Professor (Total:33)
Name Specialization Areas
AKIOKA Sayaka
Ahara Kazushi Educational psychology, Educational psychology, Education on school subjects and primary/secondary education
Arakawa Kaoru Perceptual information processing, Intelligent informatics, Kansei informatics
ELWOOD, James A Foreign language education
FUKUCHI Kentaro Database
FUKUYAMA Yoshikazu Control and system engineering, Power engineering, Intelligent informatics, Soft computing
GINDER ELLOTT A
IKEDA Kota
Inui Kouji Statistical science, Economic statistics, Public economics and labor economics
KAWANO Madoka
KIKUCHI Hiroaki Computer system, Intelligent informatics, Social systems engineering, Communication and network engineering
KOBAYASHI Minoru Human interface and interaction
KOMATSU Takanori Soft computing, Cognitive science, Social psychology
KONO TOSHITAKE Geometry
MATSUYAMA Naoki Basic mathematics
MIYASHITA Homei Database, Database, Intelligent informatics
MORISE MASANORI Perceptual information processing
Mori Hiroyuki Power engineering, Intelligent informatics, Statistical science, Power engineering, Control and system engineering
Morioka Kazuyuki Perceptual information processing
NAKAMURA Kazuyuki
NAKAMURA Satoshi
NINOMIYA Hirokazu Basic mathematics, Mathematical analysis
OGAWA Toshiyuki Basic mathematics
RYU SHIRO Communication and network engineering, Measurement engineering
SAKURAI Yoshitaka
SHIBASAKI Reijirou Aesthetics and art studies
SHISHIKUI Yoshiaki
SUEMATSU Nobuhiko Biophysics, chemical physics and soft matter physics, Functional solid state chemistry
SUZUKI Masaaki Geometry
Saito Hiroki Computer system
TAMURA Shigeru Power engineering, Power engineering, Power engineering
WAKANO Yuichiro Others
YOSHIDA Akimasa Software, High performance computing, Perceptual information processing
Associate Professor (Total:10)
Name Specialization Areas
HASHIMOTO Sunao Perceptual information processing
HIROSE YOSHIHIRO Statistical science
Katsurada Masashi Basic analysis, Geometry
MITAKE HIRONORI
NAKADA Yohei
OHNO Kohei Communication and network engineering
SASAKI Takanori
Sato Atsushi Geometry, Mathematical analysis
URANO Shoichi
WATANABE Keita Human interface and interaction, Mathematical informatics
Professor (non-tenured) (Total:1)
Name Specialization Areas
MAENO YOSHIHARU
Associate Professor (non-tenured) (Total:2)
Name Specialization Areas
SATO HAJIME
UCHIKOGA NOBUYUKI
Assistant Professor (non-tenured) (Total:2)
Name Specialization Areas
HASHIMOTO NORIHISA
IKURA YUMIHIKO
Visiting Professor (Total:2)
Name Specialization Areas
SATO MASASHI
YANAGIDA EIJI
Guest Professor (Total:1)
Name Specialization Areas
ASANO HIROSHI
Assistant Professor (Total:4)
Name Specialization Areas
SEKISAKA AYUKI
TOMINAGA HIROBUMI
TSUJI SHUNSUKE
TSUJINO YUDAI Entertainment and game informatics
Research Associate (Total:5)
Name Specialization Areas
小澤 裕子
GOTO HIROTAKA
NAVARRO TABE SOFIA
TATEKAWA AKITO
YASHIRO KOTARO