School of Interdisciplinary Mathematical Sciences 
Professor (Total:29)
   AKIOKA Sayaka
   Ahara Kazushi
   Arakawa Kaoru
   ELWOOD, James A
   FUKUCHI Kentaro
   FUKUYAMA Yoshikazu
   Inui Kouji
   KAWANO Madoka
   KIKUCHI Hiroaki
   KOBAYASHI Minoru
   KOMATSU Takanori
   MATSUYAMA Naoki
   MIYASHITA Homei
   Mori Hiroyuki
   Morioka Kazuyuki
   NAKAMURA Kazuyuki
   NAKAMURA Satoshi
   NINOMIYA Hirokazu
   OGAWA Toshiyuki
   RYU SHIRO
   SAGAYAMA Shigeki
   SHIBASAKI Reijirou
   SHISHIKUI Yoshiaki
   SUZUKI Masaaki
   Saito Hiroki
   Sunada Toshikazu
   TAMURA Shigeru
   WAKANO Yuichiro
   YOSHIDA Akimasa
Associate Professor (Total:13)
   GINDER ELLOTT A
   HASHIMOTO Sunao
   IGARASHI YUKI
   IKEDA Kota
   Katsurada Masashi
   NAKADA Yohei
   OHNO Kohei
   SAKURAI Yoshitaka
   SASAKI Takanori
   SUEMATSU Nobuhiko
   Sato Atsushi
   URANO Shoichi
   WATANABE Keita
Professor (non-tenured) (Total:1)
   MORI HIDEKI
Associate Professor (non-tenured) (Total:1)
   SATO HAJIME
Assistant Professor (non-tenured) (Total:3)
   HASHIMOTO NORIHISA
   IKURA YUMIHIKO
   TANAKA MIEKO
Visiting Professor (Total:2)
   ENDO Masanobu
   KUSUOKA SHIGEO
Guest Professor (Total:3)
   INOUE TOSHIO
   NISHIURA YASUMASA
   TOKIEDA TADASHI
Assistant Professor (Total:3)
   INOUE MASAYO
   TAKAHASHI HARUKI
   UCHIKOGA NOBUYUKI
Research Associate (Total:2)
   HORI TAKESHI
   Saito Hiroto